Producenci
Promocje
Spodnie BDU - Polycotton Ripstop - US Woodland
Spodnie BDU - Polycotton Ripstop - US Woodland

107,40 zł

Cena regularna: 159,99 zł

Spodnie BDU - Polycotton Ripstop - Coyote
Spodnie BDU - Polycotton Ripstop - Coyote

107,40 zł

Cena regularna: 159,99 zł

Spodnie Greyman Tactical Jeans Slim - Danim Mid - Dark Blue
Spodnie Greyman Tactical Jeans Slim - Danim Mid - Dark Blue

239,00 zł

Cena regularna: 259,00 zł

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO RangeSolutions.pl


SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejsza polityka prywatności stanowi informację, czyli nie jest źródłem obowiązków dla
Klientów Sklepu Internetowego www.rangesolutions.pl.
1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego
jest firma Bartosz Szczęsny z siedzibą w Kiełczowie (adres siedziby: ul. Orzechowa 1,
55-093 Kiełczów; adres korespondencyjny: ul. Długosza 59-75, 51-162 Wrocław);
NIP: 896 141 40 95; ; adres e-mail: rysiek@rangesolutions.pl, tel.: + (48) 601 333 134  - zwana
dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą.
1.3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: USTAWĄ
O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia
18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.4. Administrator dołoży szczególnych starań w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą, szczególnie zapewni: przetwarzanie ich zgodnie z prawem, zbieranie ich jedynie dla
określonych celów, zgodnych z prawem oraz merytorycznie poprawnie i adekwatnie do tych
celów, nie będzie ich dalej przetwarzał niezgodnie z tymi celami, przechowywanie ich
w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne
do osiągnięcia celu przetwarzania.
1.5. Wszystkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na stronie Sklepu Internetowego
www.rangesolutions.pl i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Sklep Internetowy,
Usługa Elektroniczna) zostały zdefiniowane w Regulaminie dostępnym na stronach Sklepu
Internetowego www.rangesolutions.pl.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
2.1. Za każdym razem cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora
są wynikiem działań Klienta na stronie Sklepu Internetowego. Na przykład, jeśli Klient podczas
składania Zamówienia zdecyduje się na odbiór osobisty, a nie na przesyłkę kurierską, to jego
dane osobowe zostaną przetworzone w celu zawarcia i zrealizowania Umowy Sprzedaży, ale nie
zostaną udostępnione przewoźnikowi, który realizuje przesyłki dla Administratora. 
2.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:
2.2.1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej
(np. Konto).
2.2.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego: 
2.3.1. Jeśli Klienta wybierze w Sklepie Internetowym dostawę przesyłką pocztową lub przesyłką
kurierską (w tym paczkomatową), Administrator udostępni zebrane dane osobowe Klienta
przewoźnikowi lub pośrednikowi, który realizuje przesyłki na jego Administratora.
2.3.2. Jeśli Klient wybierze w Sklepie Internetowym sposób płatności elektronicznych lub kartą
płatniczą, Administrator udostępni zebrane dane osobowe Klienta podmiotowi realizującemu
ww. płatności w Sklepie Internetowym. 
2.4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze
Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu; adres dostawy (ulica,
numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres
zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo
nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta. 
2.5. Podanie danych osobowych wymienionych w punkcie 2.4 może być niezbędne do zawarcia
i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie
Internetowym. Za każdym razem zakres wymaganych do zawarcia umowy danych
przedstawiony jest wcześniej na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu
Internetowego.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików
tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu
Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy na karcie pamięci smartfona –
w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe
informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in.
tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
3.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania
przez Klientów ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
3.2.1. identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i wyświetlania, że są
zalogowani;
3.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
3.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych
logowania do Sklepu Internetowego;
3.2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji
Klienta (np. kolor, rozmiar czcionki, układ strony itp.) oraz optymalizacji korzystania ze stron
Sklepu Internetowego;
3.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk sposobów korzystania ze strony Sklepu
Internetowego.
3.3. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies
oraz posiada możliwość określenia warunków korzystania z nich w ustawieniach. Można np.
częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików

Cookies – to ostatnie może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego
(przykładowo Zamówienie może okazać się niemożliwe, ponieważ Produkty w koszyku nie
zostaną zapamiętane).
3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu
widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie
z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki
internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia
przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
3.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień plików Cookies oraz ich samodzielnego
usuwania dostępne są w dziale pomocy większości przeglądarek internetowych.
3.6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane
z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania
statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter
zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę
Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
4.1. Podawanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie
wskazanych w na stronie oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych
niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi
Elektronicznej spowoduje brak możliwości zawarcia ww. umowy.
4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy,
której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku
przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług
Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (*) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub
Klienta lub (**) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez
Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie
usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub
usług Administratora).

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH
POPRAWIANIA
5.1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą,
zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia,
uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane.
5.3. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu
bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana
w każdej chwili.

5.4. Jeśli Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu
bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą
uprawniona jest także do (*) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania
przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (**) wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
5.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się
z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną
na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator
zaleca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z ich polityką prywatności. Niniejsza
polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego RangeSolutions.pl.
6.2. Administrator wykorzystuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną, a szczególnie zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących
przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.3. Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu
i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną:
6.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
6.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl